Dzierżawa 

Oferta dzierżawy kopiarek

Jako jedna z większych firm w tym regionie pragniemy zaproponować Państwu atrakcyjną formę współpracy jaką jest dzierżawa kopiarek.

Dzierżawa to:

  1. Możliwość bezinwestycyjnego pozyskania najwyższej klasy urządzeń.
  2. Rozwiązanie problemu kosztownego serwisu: - bezpłatne przeglądy, konserwacje, naprawy, wymiany, dojazdy - bezpłatne wszystkie materiały eksploatacyjne, części zamienne - "wieczysta gwarancja".
  3. Koniec kłopotów ze złą jakością kopii lub unieruchomionym urządzeniem.
  4. Lepsze planowanie wydatków na obsługę sprzętu biurowego.
  5. Brak kosztów związanych z zakupem i magazynowaniem materiałów eksploatacyjnych.
  6. Uniknięcie problemów i kosztów prowadzenia ewidencji zakupów mat.eksploat. i części zamiennych.
  7. Obniżenie podatku dochodowego - rata dzierżawna stanowi koszt uzyskania przychodu.

 

DZIERŻAWA

Dzierżawa polega na wpłacaniu co miesiąc określonego czynszu za użytkowanie kopiarki nie angażując środków własnych na zakup urządzeń. Opłaty własne, które są kosztem uzyskania przychodów, kalkulowane są na podstawie ceny jednej kopii pomnożonej przez zadeklarowaną ilość kopii wykonaną przez użytkownika w danym miesiącu.

 

W ZAMIAN OFERUJEMY

Oferujemy pełną, bezpłatną obsługę serwisową obejmującą przeglądy, jak i naprawy ewentualnych usterek, bezpłatne dojazdy, a także bezpłatne dostarczenie materiałów eksploatacyjnych w ilościach zgłoszonych przez użytkownika. Przez cały czas dzierżawy kopiarka pozostaje własnością wydzierżawiającego, a użytkownik nie ponosi już żadnych dodatkowych kosztów. - urządzenie zastępcze w przypadku niemożności usunięcia usterki na miejscu u Klienta. Miesięczny czynsz podstawowy zawiera koszt dzierżawy kopiarki oraz wszystkie koszty administracyjne, materiały eksploatacyjne jak: toner deweloper, bęben oraz inne części. Nieodpłatne są również okresowe przeglądy techniczne i konserwacje, ewentualne naprawy i wymiany oraz dojazd serwisu do miejsca użytkowania urządzenia. Wszystkie opłaty związane z dzierżawą kopiarki mogą być zaliczane jako koszty uzyskania przychodów firmy.

Aktualnie nasza propozycja dzierżawy kopiarek zawiera - kopiarki cyfrowe niskonakładowe, średnionakładowe oraz wysokonakładowe. Na życzenie Klientów kopiarki wyposażone są w : kartę drukarki , kartę sieciową, skaner, faks ,bank papieru , podstawę /szafkę/ z dodatkowymi kasetami . Oferujemy także dzierżawe kopiarek cyfrowych dla Uczelni, Szkół, Przedszkoli na specjalnych warunkach.

Oferta, jaką Państwu przedstawiliśmy ma duże zalety - jest atrakcyjna a zarazem i wygodna. Istnieje także możliwość zakupu kopiarki na Państwa własność w trakcie trwania umowy.

Jesteśmy przekonani, że oferta nasza jest w stanie spełnić Państwa oczekiwania zarówno w kwestii technicznej jak i cenowej.

Zapraszamy serdecznie

Odwiedziło nas: 51545
www.kserograf.com.pl
Projekt, zdjęcia i wykonanie strony www - Marek Landowski - www.marlan.pl